Metalurgiyata na saragosa

Понастоящем металургията е област, в която не само се формират пластични процеси, но и се занимава с групово изследване в макро-мащаб. В този момент експериментите обикновено се извършват върху металографски микроскопи.

Микроскопията е поле, което се е появило преди няколкостотин години. И едва наскоро, по друг начин, в металургията са използвани микроскопи. В настоящите етапи те са незаменими по време на книга с инженерни продукти. В днешно време металографските микроскопи са изключително евтини в тази област, която се използва, наред с други неща, за изследване на метални проби или техните пробиви. Това е технологията за изобразяване, която се извършва върху непрозрачни образци. Металографските микроскопи включват, наред с другото, електронни микроскопи, които позволяват анализ на структурата на атомното ниво и светлинните микроскопи, характеризиращи се с по-малко увеличение. Наблюденията, извършени с използването на тези инструменти, са много важни, тъй като благодарение на това можем да намерим различен начин на микропукнатини в документа или тяхното начало. Също така е възможно да се изчисли делът на фазата и допълнително да се определят точните фази. Благодарение на това все още можем да оценим броя и вида на включенията, както и много други важни компоненти от предмета на металургичната визия. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздадения материал ще позволят точното наблюдение на структурата на материала, благодарение на което в перспектива можем да предотвратим много нежелани откази.

Използването на металографски микроскопи е изключително важно, защото благодарение на това бързо можем да открием дефекти в материала. Въпреки това си струва да си припомним, че работата с този вид мебели е трудна. От сегашното начало на опита трябва да я посрещнат само квалифицирани лица.